SPOTKANIA

SPOTKANIA

Spotkania

Spotkania i wideokonferencje

Bierz udział w spotkaniach lub wideokonferencjach z udziałem Prezydenta.

${params.date | date('dd MMMM yyyy')}
${item.type}

${item.name}

Dołącz on-line Dołącz on-line
Lokalizacja: ${item.address.location}
Data, godzina: ${item.startHour}, ${item.date | date('dd MMM yyyy')}
Poprzez:

Brak spotkań w tym dniu

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookies. Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz.1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.. Masz możliwość ograniczenia / wyłączenia korzystania z plików cookies na zasadachokreślonych w polityce cookies. Zapoznaj się z naszą polityką cookies

Akceptuje