PLAN DUDY

PLAN DUDY

Plan działań

Plan Dudy

Reformy realizowane od 2015 r. wzmocniły nasz kraj. Zapewniono milionom polskich rodzin godne warunki życia, zlikwidowano plagę ubóstwa dzieci i zadbano o seniorów. Dzięki wspieraniu rozwoju polskich firm istotnie ograniczono poziom bezrobocia.

Dobry kurs, jakim podążała Polska, został jednak zakłócony przez wybuch pandemii. Wywołała ona szok gospodarczy, który najprawdopodobniej zapoczątkował najgłębszy od lat kryzys gospodarczy.

Fałszywy Dylemat

Fałszywy Dylemat - Programy społeczne, czy inwestycje?

Ostatnie lata pokazały, że nie ma sprzeczności między ambitnymi projektami gospodarczymi i inwestycyjnymi, a wielkimi programami społecznymi i prorodzinnymi. Ta ścieżka dziś, w obliczu kryzysu gospodarczego, prowadzi do rozwoju w pełni solidarnego. Programy społeczne nie tylko podniosły poziom życia Polaków, ale odbudowały również zaufanie między państwem i społeczeństwem. Inwestycje publiczne stworzą nowe miejsca pracy, a także spowodują skok rozwojowy naszego państwa. Nie możemy sobie pozwolić na rezygnację z inwestycji. Z kolei ograniczenie bądź zawieszenie finansowego wsparcia rodzin czy emerytów przyniósłby jeszcze większy koszt społeczny. Ambitne państwo musi inwestować w rozwój infrastruktury jednocześnie wspierając podstawy bytowe rodzin.

Inwestycje

#INWESTYCJEDLAPRACY
Dekada Inwestycji Publicznych

Relatywnie łagodny przebieg epidemii w Polsce otwiera szansę, by jak najszybciej rozpocząć realizację ambitnego planu działań społeczno-gospodarczych. Projektu, który pozwoliłby nie tylko na szybką odbudowę więzi społecznych i ekonomicznych, ale również na wytworzenie wartości dodanej. Jeżeli dzisiaj uruchomimy odważny projekt i wykorzystamy szansę Polska w ciągu nadchodzących lat dołączy do grupy państw G20 jako reprezentant Europy Środkowo-Wschodniej.

Inwestycje

Strategiczne inwestycje.
Silna gospodarka i bezpieczne miejsca pracy

Dekada strategicznych inwestycji – CPK, przekop Mierzei Wiślanej

Bezpieczeństwo energetyczne – Baltic Pipe, rozbudowa gazoportu

Budowa nowych korytarzy transportowych – strategiczna infrastruktura Via Carpatia, Via Baltica, S6, S10

Rozbudowa sieci kolejowej – korytarze dla CPK, przystanki kolejowe

Inwestycje

Inwestycje lokalne.
Inwestycje i miejsca pracy blisko naszych domów

Fundusz Inwestycji Lokalnych – wsparcie dla samorządów w sfinansowaniu wkładu własnego dla inwestycji rozwojowych

Rządowy Program Dróg Lokalnych – dofinansowanie 3000 km dróg lokalnych każdego roku

Bezpieczne przejścia i ulice - poprawa bezpieczeństwa na drogach

Żłobek w każdej gminie – program budowy, remontów i rozbudowy żłobków publicznych

Fundusz Modernizacji Szkół – budujemy szkołę XXI wieku, program obejmie kilka tysięcy szkół we wszystkich gminach w Polsce

Bon turystyczny - bodziec dla lokalnego rozwoju oraz program wsparcia dla branży turystycznej 

Inwestycje

Inwestycje dla zdrowia.
Program modernizacji i informatyzacji służby zdrowia

Narodowa Strategia Onkologiczna – 5 mld na walkę z rakiem, budowa krajowej sieci onkologicznej

Nowoczesny szpital powiatowy – rozbudowa i modernizacja ponad 200 polskich szpitali powiatowych

Program Sokół 2.0– wsparcie sportu powszechnego, dopłaty do każdej sekcji amatorskiego klubu sportowego

Trener zdrowia – nowy program wychowania fizycznego i zdrowego trybu życia dla najmłodszych do 10. roku życia

Inwestycje

Inwestycje w Środowisko.
Czysta i zasobna w wodę Polska

Miasto z klimatem – program urządzania parków, budowy retencji miejskiej, bezemisyjnego transportu publicznego

Krajowy Program Retencji – budowa zbiorników retencyjnych dla rolnictwa i zapobieganiu suszy i powodzi

Moja Woda – dotacja 5000 zł do budowy przydomowego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową, program dofinansowania studni głębinowych

Polskie Lasy – narodowy program sadzenia drzew

Dzięki realizacji zadań z planu w Polsce może zostać zachowanych i rozwiniętych co najmniej 1 milion stabilnych i dobrze płatnych miejsc pracy.


Inwestycje z Planu Dudy pozwolą Polsce i Polakom ochronić się przed skutkami kryzysu i jednocześnie dają szansę na olbrzymi skok cywilizacyjny i jeszcze szybszy pościg za Europą Zachodnią.

Ten serwis internetowy korzysta z plików cookies. Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz.1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.. Masz możliwość ograniczenia / wyłączenia korzystania z plików cookies na zasadachokreślonych w polityce cookies. Zapoznaj się z naszą polityką cookies

Akceptuje